Till alla tjejer! Bli delägare i en travhäst!

Talongen finns att hämta på Kalmartravet när de kör sin tävling den 20/9. Lämna talongen i svarslådan vid Informationen eller på Restaurang Spiken.

Är du inte på plats vid tävlingarna den 20/9 så gör du din intresseanmälan via mail till: catrin.fajersson@telia.com senast den 30/9-14.

tjejhast